ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
3D TOUR
VIDEO
 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαργέτης, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

 

Ονοματεπώνυμο: Ανδρούλλα Δημητρίου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99632989
   
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσης Ιγνατίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99519268
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Κολοβός
Τηλέφωνο: 99598911
   
Ονοματεπώνυμο: Ευαγόρας Χρυσάνθου
Τηλέφωνο: 96254840
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Χ’ Xριστοδούλου
Τηλέφωνο: 99473463
   
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.