Πολιτιστική Εκδήλωση «Η Αμαργέτη της Παράδοσης» 13/10/2019