ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Καθαριότητα τεμαχίων εντός των ορίων της κοινότητας Αμαργέτης

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγροτεμαχίων όπως προβούν στον καθαρισμό τους από τα ξηρά χόρτα. Είμαστε σίγουροι ότι θα συνεργαστείτε για μια Κοινότητα καθαρή και ασφαλή από τις πυρκαγιές.