ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σπιτιών και οικοπέδων στην Αμαργέτη ότι τις επόμενες μέρες θα περάσει το συνεργείο καθαριότητας στην Κοινότητα και θα προβεί σε κλάδεμα όσων δένδρων και θάμνων προεξέχουν στους δημόσιους δρόμους από τις αυλές η /και τα οικόπεδα σας. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις ως προς τον βαθμό κλαδέματος αυτό μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή θα αναλάβει το Κ. Σ.

Για περαιτέρω πληροφορίες τηλ. 99632989