Πρωτότυπη παρουσίαση με κρουστά όργανα στην Αμαργέτη 8/8/2020